Resutatfokuserad Ledarutveckling


Företagsintern Ledarutveckling
Tillammans med våra uppdragsgivare skapar och genomför vi ledarutveckling som tar sin utgångspunkt i företagets/organisationens behov av förändring och resultatförbättring. Våra insatser ger en ökad förmåga att implementera visioner, värderingar och konkreta beslut, samt konkreta lösningar på organisatoriska problem som begränsar effektiviteten. Resultatet blir såväl tydliga som mätbara effekter på det ekonomiska resultatet som en djupgående personlig utveckling för deltagarna.Öppet Ledarutvecklingsprogram
Vi genomför programmet Resultat- och Förändringsdrivande Ledarskap som vänder sig till chefer som vill öka effekten i sin påverkan på andra människor och på verksamhetens resultat.  Kontakta oss för information om kommande kursstarter.