Böcker av Lars Johan Clemedson


Ledande Ledare – Organisationskultur, Förändring och Konsten att Utveckla en Ledningsgrupp. Natur och Kultur, 2006.
Beställ Ledande Ledare från Bokus

The Power of openness and trust – How to Increase the Impact of Your Management Team. Millcity Press, 2018. (Ledande Ledare översatt till engelska.)
Beställ The Power of Openness and Trust från Amazon.

Psykodynamiska Perspektiv på Ledarskap. Försvarshögskolan/Institutet för Personalutveckling, 2003.

Beställ Psykodynamiska Perspektiv på Ledarskap från Bokus.