Böcker

Ledande ledare – organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp

I denna bok skildras hur en ledningsgrupp utvecklas – från att fungera motsägelsefullt genom undvikande och defensiva mönster fram till ett läge som kännetecknas av ökad öppenhet, tillit, ansvarstagande och förmåga att genomdriva beslut samt förändringar.

The Power of Openness and Trust

An unconventional and very useful book where you can follow the group dynamics of a management team in detail”. “The book is about making a real difference, and Clemedson’s methods show how that can be done. An excellent book for those who dare to learn more about the less flattering aspects of human behavior.”

This book is the English version of Ledande Ledare.

Psykodynamiska perspektiv på ledarskap

Boken ger en grundläggande förståelse för psykodynamiska teorier och hur de kan bidra till en djupare insikt om hur olika personlighetsegenskaper påverkar det egna ledarskapet.

I del 2 berörs 3 områden: Sambandet mellan personlighet och ledarförmåga, samspelet mellan ledare och ledda, samt gruppdynamiska processer och hur ledaren förhåller sig till dem.

artiklar

Organisationskulturen som styrmedel

Artikeln beskriver vilka faktorer som är viktiga för att bygga en affärs- eller verksamhetsdrivande kultur som bygger på öppenhet, tillit, ansvarstagande och fokus på resultat. Den skrevs ursprungligen för ett projekt på Försvarshögskolan, men har här anpassats till företag och organisationer generellt.

Hur organisationsutveckling kan bli en del av organisationens problem istället för tvärtom

Beskriver hur insatser för att hantera en oönskad organisationskultur i själva verket kan styras av just den kultur som man ville bli av med, och därigenom bli en del av problemet istället för av lösningen.

Om dockor, teddybjörnar och organisationsanalyser – metaforer som övergångsobjekt

Metaforer används ofta som verktyg för att beskriva komplexa fenomen i organisationer. Artikeln belyser för- och nackdelar och kopplar dessa till såväl vetenskapsteoretiska som djuppsykologiska aspekter.

Inifrånperspektivet på grupprocesser

Artikeln problematiserar nyttan av självanalytiska grupper genom att belysa skillnaden mellan den kunskap som uppstår hos den utomstående betraktaren och hos deltagaren inne i gruppen.