vad står vi för?

vår Mission

Institutet för Personalutveckling utvecklar förändrings- och resultatdrivande ledarskap i företag och organisationer sedan 1988. Vår specialitet är att tillsammans med ledarna i en organisation utveckla en företagskultur som präglas av öppenhet, tillit, ansvarstagande i form av en ömsesidig kravställning och en hög uppmärksamhet på vilka beteenden som främjar respektive hämmar en god resultatutveckling.

Vi tror

  • att ledare såväl som medarbetare utvecklas bäst när de förhåller sig till den egna verksamheten, inte när de sitter på skolbänken eller gör artificiella gruppövningar
  • att ledare inom en verksamhet som utvecklas tillsammans har större möjlighet att skapa varaktig förändring än enstaka ledare som skickas på kurs
  • att ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och tillit leder till att kompetens frigörs, vilket skapar större arbetslust och bättre resultat
  • att det är först när alla tar ansvar som organisationen kan uppnå sina mål