Övriga tjänsterVitalisera din organisation

Vi skapar och genomför aktiviteter för grupper, avdelningar eller tvärfunktionella grupperingar som vitaliserar samarbetet och som skapar kreativitet, öppenhet, tillit och arbetslust, samtidigt som resultatfokuseringen och helhetsansvaret ökar. Syftet kan vara att bryta upp de låsningar som gör att det är svårt att genomföra nödvändiga förändringar, eller att utveckla en företagskultur där alla inspirerar och sporrar varandra till excellenta prestationer. Vårt arbete bygger på att mobilisera människors genuina drivkrafter till att prestera och att vara betydelsefulla för varandra, inte på klyschor och tomma ord.

 

Urval av nyckelpersoner

Vi bistår företag och organisationer med kvalificerade bedömningar av interna och externa personer som är aktuella för nyckelbefattningar. Våra konsulter inom området är legitimerade psykologer med minst 20 års erfarenhet inom såväl personbedömning som organisations- och ledarutveckling. Det är en garant för att bedömningarna är välgrundade, tydliga och relevanta för den roll som kandidaten är aktuell för.

 

Kompetensutveckling

Institutet för Personalutveckling bedriver kompetensutveckling inom områdena intervju-, samtals- och förhörsmetodik, samt coachning och förändrings- ledarskap. Kontakta oss för mer information på info@ipu.se.