Institutet för Personalutveckling

i Stockholm AB


Institutet för Personalutveckling utvecklar förändrings- och resultatdrivande ledarskap i företag och organisationer. Vår specialitet är att tillsammans med ledarna i en organisation utveckla en företagskultur som präglas av öppenhet, tillit, helhetsansvar, ömsesidig förpliktelse och en hög uppmärksamhet på vilka beteenden som främjar respektive hämmar en god resultatutveckling.

Målet med våra insatser är inte enbart att skapa insikt om vad som behöver göras, utan att säkerställa att det blir gjort och att det sker med önskad effekt. En konsekvens av det är att våra insatser utvärderas mot de ekonomiska resultat som de genererar och inte mot hur de subjektivt upplevs.